Wonen

In de oude binnenstad en iets verder weg van de bed-breakfast ‘In de van Slingelandt’ is een experimenteel woonconcept tot stand gekomen Het Doelengebied wordt eind van de jaren 90 herontwikkeld. Het gebied wordt begrensd door het Oostplantsoen, de Fortuinstraat, de Vaandelsteeg, de Verwersdijk en de Doelenstraat. De sloop van de oude schouwburg en de verhuizing van het Waterloopkundig Laboratorium en de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft maakte herontwikkeling van dit deel van de binnenstad mogelijk. De rij woonhuizen aan de Schutterstraat is een interessant voorbeeld van hoe individueel opdrachtgeverschap en stadsontwerp hand in hand kunnen worden ontwikkeld. Vijftien particulieren kregen begin jaren negentig de kans om via een loting een kavel te kopen aan de Schutterstraat. De breedte van kavels varieert. De gelukkige winnaars mochten voor het ontwerp van hun woning een architect uitkiezen.

lees meer...

De betrokken architecten kregen richtlijnen mee over aan- en opbouwen, plint, bouwhoogten, materiaal- en kleurgebruik. De voormalige TU-bibliotheek, met zijn markante toren, is aanleiding geweest om de Schuttershof door te zetten tot het Raam. De toren staat namelijk precies in de as van dit voetgangersstraatje. In aansluiting op de herbestemde TU-bibliotheek, met ruim honderd appartementen, werd onder de Schuttershof een grote parkeergarage aangelegd. Het sluitstuk van het totaalplan Doelengebied is de rij woningen plus een appartementengebouw aan de Vaandelstraat, met uitzicht op de Doelentuin.

Bron: stichting architectuurgids Delft